pl en de ru

Produkty

Mineralny tynk strukturalny "BARANEK" i "KORNIK"

Kod produktu: MTS

Tynk strukturalny jest fabrycznie przygotowaną mieszanką spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. 

Dostępne struktury:
„BARANEK” 
średnica ziarna [mm]: 1,5; 2,0; 3,0
„KORNIK” 
średnica ziarna [mm]: 2,0; 3,0
 
ZASTOSOWANIE
Mineralny tynk strukturalny jest mrozo- i wodoodporną zaprawą tynkarską o dużej paroprzepuszczalności, przyczepności i odporności na warunki atmosferyczne. Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zalecany w systemach ociepleń budynków IZOLBET MINERAL S oraz IZOLBET MINERAL W.
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
a) Systemy ociepleń budynków IZOLBET MINERAL S i IZOLBET MINERAL W:
Podłoże powinno być czyste, suche, równe i gładkie. Warstwę zbrojącą na materiale izolacji cieplnej należy zagruntować preparatem gruntującym IZOLBET PTA lub IZOLBET EG min. 24 h przed układaniem tynku.
b) Klasyczne podłoża mineralne:
Odpowiednio nośny, zreperowany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tynk cementowy lub cementowo-wapienny, najlepiej wyrównany i wygładzony zaprawą klejową IZOLBET KSu-SDB należy zagruntować preparatem gruntującym IZOLBET PTA lub IZOLBET EG, min 24 h przed układaniem tynku. 
 
PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszać mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym z wodą do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po 5-10 minutach bezpośrednio przed użyciem masę ponownie wymieszać. Nakładać w warstwie odpowiadającej wielkości ziarna. Nadmiar materiału zebrany ze ściany można ponownie wykorzystać, po uprzednim wymieszaniu. Tynk można nanosić w temperaturach +5°C do +25°C. Przez minimum 7 dni po nałożeniu wyprawa tynkarska nie powinna być narażona na temperatury ujemne. 
 
WYDAJNOŚĆ
 

„BARANEK”

Średnica ziarna [mm]

Wydajność [kg/m2]

Proporcja mieszania z wodą
[l/25 kg suchej mieszanki]

1,5

2,5-3,0

ok. 5,5

2,0

3,0-3,5

ok. 5,5

3,0

3,3-3,8

ok. 6,0

 

„KORNIK”

Średnica ziarna [mm]

Wydajność 
[kg/m 2]

Proporcja mieszania z wodą
[l/25 kg suchej mieszanki]

2,0

2,0-2,5

ok. 6,0

3,0

3,2-3,8

ok. 6,5

 

Podane zużycie nie obejmuje strat materiału i nierówności podłoża. 
 
OPAKOWANIA
Mineralny tynk strukturalny IZOLBET MTS pakowany jest fabrycznie w worki papierowe wielowarstwowe w porcjach 25 kg. 
 
PRZECHOWYWANIE
rodukt należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (zalecane na paletach). Chronić przed wilgocią. 
 
GWARANCJA
Okres przydatności do użycia wynosi 6 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu, nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w jego karcie technicznej.
 

pliki do pobrania