pl en de ru

Produkty

Akrylowy tynk strukturalny "KORNIK" i "BARANEK"

Kod produktu: ATS

Akrylowy tynk strukturalny jest gotową do użycia, wgłębnie kolorowaną masą tynkarską na bazie modyfikowanego spoiwa akrylowego oraz wypełniaczy węglanowych i kwarcowych. Oferowany jest w szerokiej palecie kolorystycznej, opartej na odpornych na UV i alkalia pastach pigmentowych. Posiada zabezpieczenia przeciw grzybom, mchom i porostom.

ZASTOSOWANIE
Akrylowy tynk strukturalny IZOLBET ATS służy do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich o grubości określanej grubością ziarna fakturującego w systemie dociepleń IZOLBET AKRYL S oraz bezpośrednio na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych. Dla korekty własności aplikacyjnych, w zależności od warunków wykonania wyprawy tynkarskiej, dopuszcza się możliwość niewielkiej zmiany konsystencji masy, przez dodanie 50-100ml czystej wody na 25 kg masy. Konsystencji fabrycznej nie można zmieniać w trakcie wykonywania tynków na określonej płaszczyźnie budynku. Nie jest zalecany w systemach ociepleń opartych na wełnie mineralnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczu, wosku, resztek farb. Słabe tynki oraz powłoki malarskie należy usunąć, a ubytki uzupełnić silną zaprawą murarską lub klejem do płyt styropianowych IZOLBET KS-SDB, przy grubości jednorazowo kładzionej warstwy do ok. 4,0mm. Podłoża o zwartej, silnej strukturze powierzchniowej zagruntować po całkowitym przeschnięciu stosując podkład gruntujący IZOLBET PTA w zależności od koloru i struktury tynku, minimum na 24 godziny przed układaniem tynku. Podłoża o osłabionej warstwie zewnętrznej i tynki cementowo wapienne zaleca się gruntować preparatem penetrująco - wzmacniającym IZOLBET EG. Podłoże ze świeżych tynków cementowo-wapiennych wymagają 4-tygodniowego okresu dojrzewania. W przypadku ociepleń postępować zgodnie z zaleceniami wykonywania warstwy zbrojonej z udziałem poszczególnych składników systemu IZOLBET AKRYL S (IZOLBET KSu-SDB, IZOLBET PTA, IZOLBET EG).

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna. Materiał zebrany nadaje się do ponownego użycia po przemieszaniu. Żądaną strukturę osiąga się przez zatarcie świeżo nałożonego tynku płaską pacą z tworzywa sztucznego. Tynk można zatrzeć ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, zależnie od oczekiwanego efektu i rodzaju tynku. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, nasłonecznienia, wiatrów itp. i z tego względu jest trudny do jednoznacznego określenia. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku min. temperatura powinna wynosić +5°C, a max. +25°C.

UWAGA !
Chronić masę przed silnym wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej pełnego związania. Nie ingerować w skład masy przez dodawanie cementu, piasku bądź innych składników. Jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgłaszać natychmiast do Producenta. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków akrylowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii. Różne faktury (kornik, baranek) a także różnice w wielkość uziarnienia mogą być postrzegane jako różnice kolorów, dlatego też, przed przystąpieniem do wykonania elewacji sprawdzić zgodność struktury i zamawianego koloru na niewielkim fragmencie ściany. W przypadku domawiania tynku do koloru już zastosowanego, w zamówieniu podkreślić kontynuację do numeru partii i daty produkcji. (Kolor, data produkcji i nr partii umieszczone są na opakowaniu).

WYDAJNOŚĆ 

Grubość ziarna

Baranek

Kornik

1,5 mm

około 2,0 – 2,5 kg/m 2

-

2,0 mm

około 3,0 – 3,5 kg/m 2

około 2,5 – 3,0 kg/m 2

 

OPAKOWANIA
Tynk pakowany jest fabrycznie w opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności 25kg. 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Tynk należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5°C do +25°C. Zalecane na paletach. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. 
 
GWARANCJA
Okres przydatności do użycia wynosi 12 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu, nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w jego karcie technicznej.
 

pliki do pobrania