pl en de ru

Produkty

Silikatowy tynk strukturalny

Kod produktu: STS

Silikatowy tynk strukturalny jest gotową do użycia, wgłębnie kolorowaną masą tynkarską na bazie szkła wodnego, spoiwa akrylowego, środków powierzchniowo czynnych oraz wypełniaczy węglanowych i kwarcowych.

Oferowany jest w palecie kolorystycznej, opartej na odpornych na UV i alkalia kolorantach nieorganicznych. Posiada zabezpieczenia przeciw grzybom, mchom i porostom.

ZASTOSOWANIE
Silikatowy tynk strukturalny IZOLBET STS służy do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich o grubości określanej grubością ziarna fakturującego w systemach dociepleń IZOLBET SILIKAT S i IZOLBET SILIKAT W, IZOLBET MINERAL S, i IZOLBET MINERAL W oraz bezpośrednio na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych. W przypadkach koniecznych, dla korekty własności aplikacyjnych, w zależności od warunków wykonania wyprawy tynkarskiej, dopuszcza się możliwość niewielkiej zmiany konsystencji masy, przez dodanie 50 - 100 ml czystej wody na 25 kg masy. Konsystencji fabrycznej nie można zmieniać w trakcie wykonywania tynków na określonej płaszczyźnie budynku. Szczególnie zalecany na podłoża paroprzepuszczalne np. na ocieplenia wykonane w oparciu o wełnę mineralną, mury gazobetonowe itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być odpowiednio mocne, równe i gładkie, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczu, wosku, resztek farb. Słabe tynki oraz powłoki malarskie należy usunąć, a ubytki uzupełnić silną zaprawą murarską lub klejem do płyt styropianowych IZOLBET KS-SDB, przy grubości jednorazowo kładzionej warstwy do ok. 3,0 mm. Podłoża o zwartej, silnej strukturze powierzchniowej zagruntować po całkowitym przeschnięciu stosując podkład gruntujący IZOLBET PTS, minimum na 24 godziny przed układaniem tynku. Podłoża o osłabionej warstwie zewnętrznej i tynki cementowo wapienne zaleca się gruntować preparatem penetrująco-wzmacniającym. W przypadku ociepleń postępować zgodnie z zaleceniami wykonywania warstwy zbrojonej z udziałem poszczególnych składników systemu IZOLBET SILIKAT W lub IZOLBET SILIKAT S (IZOLBET KSu-SDB, IZOLBET PTS).

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna. Materiał zebrany nadaje się do ponownego użycia po przemieszaniu. Żądaną strukturę osiąga się przez zatarcie świeżo nałożonego tynku płaską pacą z tworzywa sztucznego. Tynk można zatrzeć ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, zależnie od oczekiwanego efektu i rodzaju tynku. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia różnic w odcieniu, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, nasłonecznienia, wiatrów itp. i z tego względu jest trudny do jednoznacznego określenia. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura powinna wynosić +5°C a max. +25°C.

UWAGA !
Chronić masę przed silnym wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej pełnego związania. Nie ingerować w skład masy przez dodawanie cementu, piasku bądź innych składników. Jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgłaszać natychmiast do Producenta. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków silikatowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii. Różne faktury (kornik, baranek) a także różnice w wielkość uziarnienia mogą być postrzegane jako różnice kolorów, dlatego też, przed przystąpieniem do wykonania elewacji sprawdzić zgodność struktury i zamawianego koloru na niewielkim fragmencie ściany. W przypadku domawiania tynku do koloru już zastosowanego, w zamówieniu podkreślić kontynuację do numeru partii i daty produkcji. (Kolor, data produkcji i nr partii umieszczone są na opakowaniu).

WYDAJNOŚĆ 

Grubość ziarna

Baranek

Kornik

1,5 mm

ok. 2,0 – 2,5 kg/m 2

-

2,0 mm

ok. 3,0 – 3,5 kg/m 2

ok. 2,5 – 3,0 kg/m 2

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Tynk należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 6 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowanie

25 kg

Liczba warstw składowania

3

Liczba warstw ładowania

3

UWAGA !
  • Chronić przed mrozem i przegrzaniem. 
  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
  • Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu należy przepłukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. 
  • Z uwagi na alkaliczność wyrobu stosować środki ochrony osobistej (odzież i rękawice robocze, okulary ochronne). 
WARUNKI GWARANCJI
Stosować ściśle według zaleceń Producenta. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. 
 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
 

pliki do pobrania