pl en de ru

Produkty

Wylewka samopoziomująca

Kod produktu: WS

Przeznaczona do wyrównywania, wygładzania podłoży wewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym. Stosowana jest w celu uzyskania równego podłoża w warunkach normalnych obciążeń.

ZASTOSOWANIE
Samopoziomująca wylewka cementowa IZOLBET WS Nadaje się do stosowania między innymi na podłożach:
- jastrychach cementowych (wiek powyżej 28 dni);
- anhydrytowych (wilgotność < 0,5%);
- podłożach betonowych (wiek powyżej 3 miesięcy);
- starych podłożach z silnie przywartymi resztkami kleju.

WŁAŚCIWOŚCI
Gotowa, uszlachetniona zaprawa w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą płynną masę o bardzo dobrej rozpływności i wydajności, posiadającą wystarczające parametry dla typowych zastosowań. Produkt zgodny z PN EN 13 813/2003 CT klasy C20, F7, E10, B1.

Zalety produktu
- bardzo dobra przyczepność do wszelkich w/w podłoży
- wysoka wytrzymałość i elastyczność
- wysoka odporność na typowe obciążenia
- do warstw o grubości 20 mm
- bardzo dobra rozpływność i możliwość pompowania
- krótki czas wiązania
- niewielkie naprężenia skurczowe podczas wiązania
- wysoka wytrzymałość

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być mocne i stabilne, bez spękań, suche, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność. Wylewane jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Odspojone fragmenty powierzchni jak również starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju należy starannie usunąć, np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. Podłoże kredujące, piaskujące i odnawiane wzmocnić gruntem głębokopenetrującym. Nowe i chłonne podłoża wzmocnić gruntem głębokopenetrującym. Wszystkie podłoża, na których stosuje się masę samopoziomującą IZOLBET WS powinny mieć co najmniej 28 dni i być suche.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA WYLEWKI
Około 5,5 litra zimnej wody wlać do czystego naczynia. Intensywnie mieszając, wsypać zawartość worka (25 kg), a następnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji, zwracając uwagę, by nie było grudek suchej masy. Należy stosować odpowiednie mieszadła przeznaczone do mas szpachlowych. Nie wolno dodawać więcej wody niż jest to podane. Wylać masę na zagruntowane podłoże i równomiernie rozprowadzić za pomocą gładkiej kielni lub odpowiedniej rakli do dużych powierzchni. W miarę możliwości należy wylewać wymaganą grubość warstwy w ramach jednego cyklu roboczego. W przypadku wylewania masy w kilku cyklach roboczych należy kolejną warstwę nakładać na jeszcze wilgotną poprzednią warstwę niezwłocznie, gdy tylko będzie można po niej chodzić. W przeciwnym wypadku wylaną już warstwę pozostawić do wyschnięcia przez 24 godziny, a następnie zagruntować gruntem głębokopenetrującym i po 8 - 12 godzinach wylać kolejną warstwę masy. Posadzka powinna być wylana z uwzględnieniem dylatacji podłoża. Maksymalna powierzchnia bez dylatacji: 25 m2, przy długości jednego boku max. 5m. W celu poprawienia jakości powierzchni i lepszego rozpływania się masy należy ja niezwłocznie po wylaniu przewalcować wałkiem odpowietrzającym. Przeszlifowanie po 24 godzinach za pomocą papieru o uziarnieniu 40 - 60 poprawia jakość powierzchni i zwiększa jej chłonność. Masa twardnieje po ok. 4 godz. a po ok. 12 można po niej chodzić, płytki ceramiczne można przyklejać po ok. 24 godz., inne wykładziny można układać po całkowitym stwardnieniu zaprawy, tj. po ok. 48 godz.. Przy wylewaniu masy na pękniętych, odkształcalnych podłożach nie można wykluczyć występowania rys skurczowych na posadzce. Najlepsze warunki do obróbki: temperatura powietrza 18°C - 25°C, temperatura podłoża powyżej 15°C, wilgotność względna powietrza poniżej 75%. Niższe temperatury, wyższa wilgotność powietrza i większe grubości warstw opóźniają proces wiązania i schnięcia masy, wydłużając czas potrzebny na osiągnięcie parametrów właściwych do wykonywania dalszych prac podłogowych. Wysoka temperatura skraca czas obróbki, dlatego w lecie należy do mieszania używać zimnej wody.

Czas zużycia: do 20 min.
Czas dojrzewania : ok. 4 godz.
Czas użytkowania: ok. 12 godz.

WYDAJNOŚĆ / Z JEDNEGO WORKA 25kg
1mm 1,6 kg/m2 / 17 m2
2mm 3,2 kg/m2 / 8 m2
5mm 8,0 kg/m2 / 3 m2
10mm 16 kg/m2 / 1,5 m2

OPAKOWANIE
Posadzkowa masa samopoziomująca IZOLBET WS pakowana jest w wielowarstwowe worki papierowe po 25 kg.

PRZECHOWYWANIE
Oryginalne opakowane produkty, przechowywane w suchym miejscu zachowują trwałość przez 6 miesięcy od daty produkcji. Napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć, a ich zawartość szybko zużyć.

GWARANCJA
Stosować ściśle wg zaleceń producenta oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Zachować oryginalnie opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodne z przeznaczeniem.

UWAGI
Świeżo wylaną masę należy chronić przed przeciągami, działaniem słońca i wysokich temperatur. Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgłosić się do lekarza. 

pliki do pobrania