pl en de ru

Produkty

Zaprawa murarska do klinkieru

Kod produktu: ZMK-cM15

Do wznoszeniu murów wewnętrznych i zewnętrznych z klinkierowej cegły licującej z jednoczesnym wykonaniem spoiny pełnej o charakterze ozdobnym (kolorowym). Nadaje się do wznoszenia ścian konstrukcyjnych (fundamentowych i elewacyjnych), a także ogrodzeń i kominów. Zalecane grubości spoin 12 - 15 mm.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA ZAPRAWY
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, na wyodrębnionym fragmencie należy stosować zaprawę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej, a do jej przygotowania używać zawsze takiej samej ilości wody zarobowej.
Zaprawę należy wsypać do wody w proporcji wynikającej z zastosowania (patrz deklaracja cech) . Nadaje się do użycia po wymieszaniu i zachowuje przydatność do użycia przez maksymalnie 3 godziny. Bezpośrednio przed użyciem zaprawę należy powtórnie wymieszać. Zaprawę przygotować i nanosić przy pomocy typowych urządzeń i narzędzi murarskich. Prace wykonywać w temperaturze +8°C do + 25°C.

WARUNKI POPRAWNEGO UŻYCIA ZAPRAWY

  1. Zabezpieczenie wznoszonego muru przed kapilarnym podciąganiem wilgoci (izolacja).
  2. Stosowanie cegły klinkierowej dobrej jakości.
  3. Prawidłowe wymieszanie zaprawy i równomierne zdyspergowanie pigmentów.
  4. Staranne odmierzanie powtarzalnej ilości wody w minimalnej ilości, gwarantującej odpowiednią plastyczność zaprawy.
  5. Wykonywanie prac w odpowiednich warunkach cieplno-wilgotnościowych, temperatura wykonywania od +8ºC do +25ºC.
  6. Ochrona świeżo wzniesionego muru przez okres minimum 14 dni przed zawilgoceniem i nadmiernym nasłonecznieniem.

Uwaga: Wykonywanie licowania muru w warunkach przedozowania wody, obniżonej temperatury, wysokiej wilgotności powietrza, silnego nagrzania słońcem świeżo wykonywanej spoiny oraz podciąganie kapilarne wilgoci w murze - prowadzi do zagrożenia powstania wykwitów. W związku z powyższym Producent ponosi wyłącznie odpowiedzialność za jakość zaprawy w odniesieniu do deklarowanych cech opartych na powołanych normach.

ZUŻYCIE ZAPRAWY
Średnie zużycie wynosi około 45-55 kg/m2 muru grubości 1 cegły przy użyciu cegły pełnej.

OPAKOWANIA
Sucha zaprawa pakowana jest w wentylowe worki papierowe, wielowarstwowe o nominale 25kg.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, na paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WARUNKI GWARANCJI
Stosować ściśle wg zaleceń Producenta oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

pliki do pobrania