pl en de ru

Produkty

Klej do wełny mineralnej

Kod produktu: KW-SDB

Klej jest mrozo- i wodoodporną, paroprzepuszczalną, elastyczną zaprawą przeznaczoną do przyklejania płyt wełny mineralnej do podłoży betonowych i ceramicznych, również otynkowanych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, zalecaną w systemach ociepleń budynków IZOLBET MINERAL W i IZOLBET SILIKAT W. Stosowany z pozostałymi składnikami systemu gwarantuje pełną skuteczność ocieplania.


WŁAŚCIWOŚCI
Klej jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką mineralną na bazie spoiw hydraulicznych i polimerowych z domieszkami poprawiającymi jej elastyczność, urabialność, wytrzymałość oraz przyczepność do pod-łoża. Stwardniały klej wymaga pokrycia warstwą tynku zewnętrznego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże przed użyciem kleju powinno być równe, mocne i czyste, oczyszczone z pyłu, tłuszczu, oleju, starych farb i itp. substancji obniżających przyczepność oraz pozbawione warstw skorodowanych. W wypadku występowania lokalnych uszkodzeń podłoża należy je po skuciu i oczyszczeniu uzupełnić zaprawą wyrównującą. Podłożem dla przyklejanych płyt nie mogą być zniszczone i słabo przylegające do podłoża tynki. W wypadku występowania słabych tynków celowe jest ich wcześniejsze całkowite usunięcie. Podłoże należy wcześniej zagruntować emulsją gruntującą IZOLBET EG.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA KLEJU
Przygotowanie kleju polega na mechanicznym wymieszaniu suchej mieszanki, wsypanej do naczynia z wodą w proporcji 25kg mieszanki ok. 5,75 l wody, aż do momentu uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęsto- plastycznej. Klej nadaje się do użycia po ponownym wymieszaniu po upływie 5 minut i zachowuje swoje właściwości klejące przez max. 3 godziny w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Klejem szpachluje się wstępnie powierzchnię płyt wełnianych w miejscach nałożenia właściwej warstwy klejącej. Warstwę klejącą nakłada się na płyty wzdłuż ich krawędzi oraz w postaci placków w ilości 6 do 8 sztuk na płytę. Ilość nałożonego kleju powinna gwarantować po dociśnięciu płyt ponad 50% kontakt powierzchni kleju z płytą. Klej można nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do +25°C. Płyty mocuje się do podłoża dodatkowo łącznikami rozprężnymi dopuszczonymi do stosowania do płyt z wełny mineralnej w ilości wynikającej z obliczeń statycznych (6-8 sztuk na 1m2 powierzchni ściany).

ZUŻYCIE KLEJU
Średnie zużycie kleju wynosi 4,5 – 5,5 kg na 1m2 powierzchni. Zużycie może zmieniać się w zależności od stopnia nierówności podłoża.

OPAKOWANIA
Suchy klej pakowany jest fabrycznie w worki papierowe z wkładką foliową w porcjach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE
Klej należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (zalecane na paletach), w pomieszczeniach zamkniętych. Wymaga ochrony przed wilgocią.

GWARANCJA
Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

pliki do pobrania